Nachbauakku für TELEMOTIVE - 7,2V - 2000mAh - NIMH